SANACIJA KROVA STARE ŽUPNE CRKVE SV.MARIJE TRIBUNJJ

 

       Stara Župna crkva sv. Marije u Tribunju zaštićena je rješenjem RST 0464-L970 i pripada grupi sakralnih objekata sa sačuvanim baroknim stilskim naznakama na ulaznom pročelju te ima djelomično sačuvan interijer kojeg koristi Kulturna udruga Tribunj za razne kulturne i vrlo korisne manifestacije u naselju. Budući da krovište crkve već duže vremena vlaži, rad udruge je onemogućen, pa predviđenom građevinskom sanacijom krovišta postigla bi se trajna zaštita ovog spomeničkog objekta kao i normalan nastavak djelovanja vrijedne Kulturne udruge iz Tribunja .

Radovi krovišta su dovršeni i  Kulturna udruga Tribunj zahvaljuje

svojim donatorima što su sanacijom ovog krova omogućila kulturne sadržaje i obrazovne programe visoke kvalitete te i zaštitili kulturno dobro  na korist čitavoj zajednici Tribunja:

Ministarstvu Kulture

Arche Noah

Općini Tribunj

Turističkoj Zajednici Tribunj

Biskupiji šibensko-kninske županije.

     

Odgovori